Uusperhe -seminaari

Kajaani | Kaukametsä, Kouta-sali

Seminaari käsittelee uusperhettä ja sen dynamiikkaa, erilaisia rooleja uusperheessä sekä myyttejä, joita uusperheeseen liitetään.

Perheiden monimuotoisuus on yhä kirjavampaa ja perinteinen perheyksikkö on yhä harvemmassa kodissa. Siis perhe, johon kuuluvat lapsi / lapset sekä äiti ja isä – heidän biologiset vanhempansa (’ydinperhe’). Muutokset perheissä ovat monelle arkipäivää, vaikkapa kaavalla kahdesta avioeroperheestä muodostuukin loppujen lopuksi kaksi perhettä, joiden neljä aikuista kantavat jo itsessään mahdolliset uusperhetaustat. Siihen lisäksi kun nämä perheet saavat uusia perheenjäseniä, muotoutuvat perheenjäsenten roolit aina yhä uudelleen. Haasteita uusperheille asettavat muun muassa parisuhteen ja perheytymisen eri vaiheet sekä edellä mainittu perheenjäsenten erilaisten roolien muotoutuminen perheen sisällä ja perheiden välillä. Lisäksi perheenjäsenten erilaiset taustat sekä toiminta- ja keskustelukulttuurit, kuin myös perheenjäsenten odotukset, toiveet, pelot, arvomaailmat ja kasvatustavat törmäävät usein yhteen.

Uusperheeseen liittyy monia myyttejä, jotka ovat usein ristiriidassa keskenään. Uusperhe haastaa jo sinällään perinteisen perhekäsityksen, ydinperheihanteen. Äitimyytti, mielikuva täydellisen lempeästä, epäitsekkäästä ja pyyteettömästä äidistä, rinnallaan myytti poissaolevasta isästä, jonka tehtävänä kaikesta huolimatta on olla perheen tuki ja turva, elävät molemmat niin ikään vahvasti edelleen, samoin kuin myytti viattomasta lapsesta. Paha äitipuoli -myytin taustalla puolestaan on toisiinsa kietoutuneita käsityksiä, uskomuksia ja ihanteita, jotka liittyvät – ei vain äitiyteen – vaan vahvasti myös naiseuteen.

Seminaari kytkeytyy samana iltana klo 19 Kajaanin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä ensi-iltansa saavaan Syyllinen -näytelmään. Se on herkkä ja vilpitön uusperhedraama, joka käsittelee uusperheproblematiikkaa ja vanhemmuutta erityisesti äitipuolen näkökulmasta. Näytelmä on kantaesitys. Sen on käsikirjoittanut ja ohjaa Sanna Heikkinen.

Seminaarin järjestävät Kaukametsän opisto, Kajaanin kaupunginteatteri ja Kajaanin Kaupunginteatterin Tuki ry.

Tapahtuma-ajat: 

  • la 15.2.2020 klo 12–15

Tapahtumapaikka: 

Tapahtuman lisätiedot:

Yhteystiedot: 

Järjestäjä: